دانستن فرآیند آزمون و هزینه‌ها حق شرکت‌هاست


مدیر آزمایشگاه آزمون و ارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه شریف گفت: دانستن فرآیند آزمون و هزینه‌ها حق شرکت‌هاست، با انحصاری بودن آزمایشگاه‌ها مخالفیم
دکتر جهانگیر: ما می‌کوشیم در کمترین زمان ممکن نتیجه و گزارش مربوط به تست کالا را به واردکنندگان تجهیزات شبکه ارائه کنیم و از افزایش این آزمایشگاه‌ها و تبادل تجربیات خود با دیگران استقبال می‌کنیم.

متن کامل مصاحبه در ادامه مطلب ...
ادامه مطلب