کانال تلگرام آزمایشگاه راه اندازی شد

کانال رسمی تلگرام آزمایشگاه به آدرس telegram.me/netelorg راه اندازی شد.
از این پس اخبار وب سایت بلافاصله پس از انتشار در کانال فوق منتشر خواهد شد.

عکس خوانده نمی شود