کسب گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی محصولات

آزمایشگاه آزمون وارزیابی تجهیزات شبکه دانشگاه صنعتی شریف موفق به کسب گواهی تایید صلاحیت آزمایشگاه‌های ارزیابی امنیتی محصولات در حوزه تجهیزات امنیت شبکه شد.

اکنون ما به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان فناوری اطلاعات و مرکز افتا، دارای مجوز قانونی ارزیابی امنیتی تجهیزات شبکه طبق استاندارد ISO 15408 (common criteria) هستیم. 

تصویر گواهی در وب‌سایت سازمان فناوری اطلاعات ایران


عکس خوانده نمی شود